Blender 2.93 nowości

Budynki stworzone w programie Blender za pomocą Geometry Nodes.

Kilka dni temu wyszedł Blender 2.93. Zobaczmy kilka ciekawych nowości, jakie dostaliśmy.

Geometry Nodes

Dodane w poprzednim wydaniu Geometry Nodes zostały wzbogacone o 21 nowych węzłów, które dają sporo nowych możliwości. Warto rzucić okiem na stronę blender.org/download/demo-files/ , gdzie na dole są do pobrania pliki z demami.

Dodano nowy rodzaj okna – Spreadsheet Editor. W arkuszu można sprawdzić atrybuty obiektu przypisane do siatki, chmury punktów czy instancji takiej jak pozycja xyz, skala, rotacja oraz własne atrybuty.

Interfejs

Jest kilka mniejszych poprawek w interfejsie, jak ładniejsze gizmo do obracania widoku w oknie 3D. Ważniejszą zmianą jest to, jak zachowuje się nowe okno Window > New window. Od teraz okno-dziecko jest uproszczone i zawiera tylko jeden edytor. Dodatkowo na Windowsie zawsze jest nad głównym oknem, nawet jeśli nie jest aktywne.

Modelowanie

Krzywe dostały nową opcję – Taper Mode. Za pomocą kształtu drugiej krzywej można manipulować grubością pierwszej.

Proporcjonalna edycja wierzchołków powinna być dokładniejsza.

Sibdivision Surface otrzymało kilka nowych opcji wygładzania siatki UV.

Mirror Modifier otrzymał dodatkową opcję Bisect Distance. Pozwala ona usunąć vertexy znajdujące się na złej połowie oraz leżące w pobliżu osi odbicia.

Animacja

W ustawieniach armatury można ustawić miejsce, gdzie kości mają dorysowane swoje osie xyz. Osie można płynnie przesuwać między początkiem a końcem kości.

Follow Path Constraint pozwala teraz wyjechać poza początek lub koniec krzywej.

Alt + Click wyświetla listę kości nachodzących na siebie.

Grease Pencil

Nowy modyfikator LineArt. Pozwala automatycznie odrysować obiekty 3D, a nawet całe kolekcje za pomocą Grease Pencila.

Możliwość zaimportowania SVG jako obiektu Grease Pencil oraz możliwość wyeksportowania go jako SVG lub PDF. Wliczając w to animacje.

Poprawiono narzędzie do wypełniania, które już nie ignoruje fragmentów linii wychodzących poza ekran.

Poprawiono narzędzia do interpolowania animacji i dużo więcej rzeczy. Nie siedzę jeszcze w tej technice, wiec nie jestem w stanie zrozumieć wszystkich zmian, ale wygląda, że jest ich sporo.

Eevee

Głębia ostrości została napisana na nowo i jest wyraźnie lepsza.

Ulepszono renderowanie dymów i wolumetryki. Teraz mają lepsze cieniowanie i w końcu poprawnie obsługują lampy Area Lights (wewnątrz mgły źródło światła ma kształt płaszczyzny, a nie punktu).

Poprawiono jakość Ambient Occlusion i dodano wiele mniejszych zmian.

Cycles

Zmieniono zarządzanie kolorem. Teraz Cycles korzysta z OpenColorIO v2.

Nowa wersja odszumiania OpenImageDenoise 1.3, która daje lepszą ostrość.

Zredukowano szum generowany przez Random Walk Subsurface Scattering.

Area Light w końcu pozwala zmienić kąt rozwarcia. Już nie musi być 180°, promienie mogą biec np. prostopadle do źródła światła. Nie działa z Eevee.

Opcja Persistent Data do szybszego renderowania animacji (kosztem pamięci). Część danych jest przenoszona między klatkami, przez co nie trzeba ich przeliczać za każdym razem.

Inne

Libary Overrides dostało sporo usprawnień. Nie używam tego w swoich projektach, więc nie umiem opisać zmian.

Import i eksport do glTF 2.0 dostał kilka nowości.

Video Srquencer teraz automatycznie tworzy proxy.

W Compositorze Cryptomate pozwala w inny sposób wybierać warstwy.

Animation Player działa trochę szybciej.


Blender 2.93 to wydanie LTS, czyli z wydłużonym wsparciem. Oznacza to, że przez 2 lata będą wydawane do niego poprawki stabilności czy zgodności z nowym sprzętem. Jest to wersja przeznaczona dla tych, co zaczynają długi projekt i obawiają się, że nowsze wersje (np. planowana na przełom sierpnia i września 3.0) będą częściowo niekompatybilne ze starymi plikami.

Tradycyjnie pełna lista nowości znajduje się na stronie wiki.blender.org/wiki/Reference/Release_Notes/2.93 ,
a Blendera można pobrać z blender.org