Blender 2.82 – przegląd nowości

Właśnie wyszedł Blender 2.82, czyli nowa wersja darmowego programu do grafiki 3D i animacji. Sprawdźmy więc, co fajnego nam przyniósł.

Fizyka

Symulacja ubrań została rozbudowana o wewnętrzne ciśnienie powietrza. Przydatne do animowania balonów, czy gniecenia i prostowania poduszek.

Silniki symulacji cieczy i dymu zostały zastąpione nowym – MantaFlow. [Nie testowałem jeszcze, więc nie wiem, czy Manta jest łatwiejsza w użyciu, lepsza i szybsza.] Projekty korzystające z dymu lub cieczy utworzone w poprzednich wersjach zostaną automatycznie przekonwertowane do nowego systemu z domyślnymi ustawieniami, więc pewnie trzeba będzie je ręcznie poprawić. Nowa symulacja nie współpracuje z poprzednimi wersjami Blendera.

Cycles

Cycles dostał nowe odszumianie, tym razem od Nvidii. Tak samo jak denoiser od Intela dodane w Blenderze 2.81, działa ono w oparciu o „sztuczną inteligencję”. Pracuje tylko na kartach graficznych z serii RTX. Wymaga, aby było włączone renderowanie za pomocą OptiX. Raczej nie nadaje się do animacji, a jedynie do statycznych obrazów. Teraz są w sumie trzy odszumiacze: blenderowy, intelowski i nvidiowski.

Programiści usprawnili też denoiser od Intela.

Cycles i Compositor dostały wsparcie dla AOV. W skrócie, to coś w rodzaju maski do łatwego zaznaczania obiektów/materiałów na gotowym obrazie. Np. po to, aby podkolorować wybrane obiekty w post-processingu.

Na Windowsie Cycles szybciej przelicza drzewka BVH (grupuje trójkąty na scenie, aby szybciej liczyć, gdzie pada światło). Finalnie skraca to pierwszą fazę renderowania.

Nowości dodane do edytora materiałów powinny być kompatybilne również z Eevee:

 • Węzeł Map Range ma nowe metody interpolacji: liniowa, schodkowa oraz dwie wygładzone.
 • Węzeł Math ma nowe funkcje matematyczne: trunc, snap, wrap, compare, pingpong, sign, radians, degrees, cosh, sinh, tanh, exp, smoothmin oraz inversesqrt. Nie pytajcie mnie, co one znaczą.
 • Węzeł Geometry dostał nową opcję Random per island. Dzięki temu odseparowane elementy modelu mogą mieć przypisany losowy kolor. Działa z Cyclesem, ale z Eevee u mnie nie współpracowało.
 • Tekstura proceduralna Wave została lekko usprawniona. Końcowy wynik może być trochę inny niż w poprzednich wersjach Blendera.

Eevee

Eevee w oknie 3D pozwala wybrać, czy pokazywać normalny obraz, czy którąś ze składowych: combined, ambient occlusion, normal, mist, subsurface direct, subsurface color.

Naprawiono babola, przez który półprzeźroczyste powierzchnie były zbyt jasne, kiedy znajdowały się wewnątrz mgły lub dymu.

Krzywe, powierzchnie typu Nurbs oraz tekst obsługują teraz nromal mapy.

Poprawiono wydajność renderowania w oknie 3d.

Poprawiono szybkość oraz jakość renderowania passów.

Modelowanie i teksturowanie

Blender dostał wsparcie dla tekstur typu UDIM.

Bevel (modyfikator oraz narzędzie w trybie edycji) pozwala narysować własny profil ścinania krawędzi. Do tej pory cięcie mogło być skośne, wypukłe lub wklęsłe. Teraz może być fikuśne. Dodatkowo doszła opcja, aby zostawić puste miejsce w narożnikach i samemu je wypełnić. Dodane, bo Blender nie zawsze radzi sobie z własnym profilem na narożnikach.

Nowy Weld Modifier. Scala blisko położone ze sobą vertexy (można ustawić zasięg). Służy to do czyszczenia siatki, uszkodzonej przez inne modyfikaotry (głównie Boolean).

Solidify Modifier dostał wybór trybu (mode): Simple oraz Complex. Ten drugi wyrównuje grubość ścian w specyficznych sytuacjach. Np. kiedy ściany tworzą literę T.

Interfejs

Więcej narzędzi ma swoje gizma: bevel, inset, smooth, randomize, extrude individual, shrink/fattern i inne.

W trybie edycji, jeżeli jest aktywne gizmo (np. do przesuwania lub wytłaczania), dalej działa zaznaczanie za pomocą przeciągania myszki (box, lasso, circle selection). Wystarczy omijać wihajster. Na górze jest nowa lista Drag, do wybrania trybu zaznaczania.

UV edytor też dostał swoje gizma do translacji.

Można zmienić kolory dla face orientation. Z czerwonego i niebieskiego na dowolny. Opcje są w ustawieniach motywu dla okna 3D.

Ustawienia pędzli zostały przegrupowane. Chodziło głównie o rozdzielenie opcji ogólnych od opcji przypisanych do konkretnego pędzla.

Poprawki dla schematu klawiszy zgodnego ze standardem branżowym.

Kiedy w ustawieniach jest włączona opcja Interface > Developer Extras, pojawia się nowa zakładka z eksperymentalnymi funkcjami (u mnie jest pusta).

Animacja

Kość-dziecko dostała nową opcję do kopiowania skali rodzica. Teraz może ignorować różnice w obrocie i jeżeli rodzic będzie skalowany wzdłuż osi góra-dół, to dziecko też będzie skalowane wzdłuż swojej osi góra-dół, niezależnie od położenia względem rodzica.

Constraint Streach To dostał nową metodę obrotu – Swing.

Dla obiektu, który nie ma rodzica, Local space oraz World space działają tak samo (dotyczy constraintsów).

Można teraz wyrenderować film, w którym tylko klatki kluczowe są animowane. Tam gdzie są klatki pośrednie, obiekty będą stać nieruchomo. Opcja dostępna jest w oknie 3D > górny pasek > Viewport Render Keyframes.

Graph editor jest wygodniejszy, ponieważ zaznaczanie i przesuwanie uchwytów oraz klatek kluczowych zostało poprawione:

 • Uchwyty zawsze przemieszczają się razem ze swoją klatką kluczową, niezależnie od tego czy są zaznaczone, czy nie.
 • Zaznaczenie klatki kluczowej nie powoduje automatycznego zaznaczenia jej uchwytów.
 • Na raz można przeciągnąć wiele klatek i uchwytów.
 • Przeciągnięcie uchwytu przesuwa pozostałe zaznaczone uchwyty, znajdujące się po tej samej stronie (lewej lub prawej).
 • Przeciąganie uchwytu nigdy nie przesunie klatki kluczowej.
 • Zmiana typu uchwytu zawsze wpływa na oba.
 • Ctrl + zaznaczenie pozwala na deselekcję uchwytów.
 • Przy zaznaczaniu prostokątnym, wyskakuje mały panel z dodatkowymi opcjami.
 • Nowa funkcja: Decimate Keyframes, która pozwala automatycznie zmniejszyć ilość klatek kluczowych przy zachowaniu zbliżonego kształtu krzywej.

Pozostałe

Dodano możliwość eksportu sceny do formatu USD. Jest to wczesna wersja tej funkcjonalności, więc nie wszystko jest wspierane.

Naprawiono normalne podczas eksportu do formatu Alembic.

Dużo poprawek dla importu i eksportu do formatu glITF.

Nowości dla rzeźbienia, malowania tekstur czy grease pencila nie przetłumaczyłem, ponieważ nie korzystam z tych narzędzi i nie do końca rozumiem, jakie zmiany w nich zaszły. Z tego samego powodu odpuściłem zmiany w addonach dostarczanych razem z Blenderem. Wszystkie rzeczy dodane do progrmu Blender 2.82 są opisane po angielsku tutaj https://wiki.blender.org/wiki/Reference/Release_Notes/2.82

A sam Blender jest do pobrania z oficjalnej strony https://www.blender.org/