Animacja logo: Stalatar Industries
Co zrobiłem: animacja za pomocą nodów system cząsteczek oświetlenie rendering (Blender, Eevee) Animacja logo wykonana w programie Blender. Użya jako intro na kanale Youtube Stalatar Industries, zajmującym się grami komputerowymi oraz replikami broni ASG. Więcej